Husläkarmottagning

Vi eftersträvar en personlig läkarkontakt med god tillgänglighet och kontinuitet. Husläkaren kan hjälpa dig med de flesta av de vanliga sjukdomar som inte kräver sjukhusets omedelbara resurser.

Några exempel på vad du kan få hjälp med:
Infektioner, mindre sårskador, operation av födelsemärken, hudsjukdomar, led- och muskelsjukdomar, urinvägsbesvär, prostatabesvär , gynekologiska samt ortopediska problem, hjärt- kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, astma, öronsjukdomar, psykiska besvär med mera. Hembesök görs när medicinska skäl kräver detta. Du kan testa dig för klamydia och HIV. Husläkaren sköter läkarkontrollerna av sina familjers barn på BVC. Vi skriver EJ hälsoutlåtande/intyg för studier, arbeten, resor eller körkort.

I vår organisation finns tillgång till sjukgymnast, arbetsterapeut och samtalsterapeut

Vi samarbetar med privata specialister och sjukhusläkare.

Allt fler vårdgivare använder samma journalsystem
Vi använder journalsystemet Take Care och sammanhållen journalföring. Allt fler vårdgivare i länet använder sig numera av samma journalsystem. Det innebär att de kan dela med sig av information om dig som patient med andra vårdgivare. Syftet är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov och att vårdpersonalen får ta del av dina patientuppgifter där de behövs. Allt för att kunna ge dig bästa möjliga vård.

För mer information, se 1177 Vårdguiden.

Vi deltar också  i utbildning av framtidens läkare:
Här utbildas legitimerade läkare till specialister i allmänmedicin, ST–läkare, under fem år. AT-läkare tjänstgör sex månader för att erhålla läkarlegitimation. Vissa veckor undervisar vi även medicine kandidater från grundutbildningen på Karolinska Institutet. Om du träffar någon av dessa så finns alltid din ordinarie läkare som handledare när det behövs.

Välkommen!

Våra läkare

Hitta hit

Sammanhållen journalföring
(1177 Vårdguiden)

Telefontid:
vardagar
08.30 - 09.10

Öppen mottagning:
vardagar
09.30 - 11.00


Johannes
Husläkarmottagning & Barnavårdcentral
Döbelnsgatan 56
08-123 429 50
fax 08-123 496 46
Till startsidan husläkarmottagningen Johannes
Rådgivning & Information: 08-123 429 50