Husläkarmottagning

Vi eftersträvar en personlig läkarkontakt med god tillgänglighet och kontinuitet. Husläkaren kan hjälpa dig med de flesta av de vanliga sjukdomar som inte kräver sjukhusets omedelbara resurser.

Några exempel på vad du kan få hjälp med:
Infektioner, mindre sårskador, operation av födelsemärken, hudsjukdomar, led- och muskelsjukdomar, urinvägsbesvär, prostatabesvär , gynekologiska samt ortopediska problem, hjärt- kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, astma, öronsjukdomar, psykiska besvär med mera. Hembesök görs när medicinska skäl kräver detta. Du kan testa dig för klamydia och HIV. Husläkaren sköter läkarkontrollerna av sina familjers barn på BVC. Vi skriver EJ hälsoutlåtande/intyg för studier, arbeten, resor eller körkort.

I vår organisation finns tillgång till sjukgymnast, arbetsterapeut och samtalsterapeut. Vi samarbetar med privata specialister och sjukhusläkare.

Kurator/Psykoterapeut
Ibland blir det inte som du tänkt dig, oönskade saker inträffar. Det är inte säkert att du kan hantera allt själv. Samtalstöd eller terapi kan du söka av många anledningar. Du kan vara nedstämd, känna stress, oro eller ångest. Du kan också befinna dig i en livskris, till exempel skilsmässa eller relationsproblem, sjukdom eller dödsfall. Hos våra psykoterapeuter Lena Schiöler, Pernilla Avre Lams och vår kurator Solveig Malm kan du få en konsultation och korttids psykoterapi individuellt och i grupp. För att få komma hit behöver du först träffa din läkare och få en remiss.

Allt fler vårdgivare använder samma journalsystem
Vi använder journalsystemet Take Care och sammanhållen journalföring. Allt fler vårdgivare i länet använder sig numera av samma journalsystem. Det innebär att de kan dela med sig av information om dig som patient med andra vårdgivare. Syftet är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov och att vårdpersonalen får ta del av dina patientuppgifter där de behövs. Allt för att kunna ge dig bästa möjliga vård.

För mer information, se 1177 Vårdguiden.

Vi deltar också  i utbildning av framtidens läkare:
Här utbildas legitimerade läkare till specialister i allmänmedicin, ST–läkare, under fem år. AT-läkare tjänstgör sex månader för att erhålla läkarlegitimation. Vissa veckor undervisar vi även medicine kandidater från grundutbildningen på Karolinska Institutet. Om du träffar någon av dessa så finns alltid din ordinarie läkare som handledare när det behövs.

 

Välkommen!

Våra läkare

Hitta hit

Sammanhållen journalföring
(1177 Vårdguiden)

Telefontid:
vardagar
08.30 - 09.10

Öppen mottagning:
vardagar
09.30 - 10.30


Johannes
Husläkarmottagning & Barnavårdcentral
Döbelnsgatan 56
08-123 429 50
fax 08-123 496 46
Till startsidan husläkarmottagningen Johannes
Rådgivning & Information: 08-123 429 50